Денес дечињата од дневниот центар за деца во ризик ,,Патека на надежта,, заедно со стручниот тим учевме за лична хигиена и за чистотата. Чистотата е половина здравје, затоа треба сите да внимаваме на личната хигиена. Освен што учиме тука, ние и забавуваме, играме друштвени игри, се смееме, пееме.