Новата учебна година да ви биде лесна,
Деновите да ги минувате со радост и песна,
Единиците да бидат примероци ретки,
Дневниците полни со четворки и петки.

Драги дечиња и корисници, стручниот тим при Дневниот центар за деца во ризик „Патека на надежта“ ви посакува многу успеси и петки.