Мирисот на жештината, блескот на сонцето, раззеленетите паркови, разиграните облачиња.
Така го доживуваат дечињата во дневниот центар на деца во ризик „Патека на надежта“.
Максимално да уживаме во него, бидејќи ќе мине за миг.