Децата од дневниот центар за деца во ризик „Патека на надежта“ посетија театарска претстава во театар за деца и младиници.