Иницијатива за развој и инклузија назаедниците – ИРИЗ од Скопје во рамки на проектот ,, Социјална отчетност и правно зајакнување на граѓаните од Шуто Оризари” кој е финансики поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија објавува оглас за ангажирање на двајца (2) фасцилитатори во времетраење од една година.

Кликнете на линкот за да го симнете повикот.