ИРИЗ на 15 Јуни 2022 година одржа работилница со граѓаните од Шуто Оризари во рамки на проектот ,,Преку вклучување на Ромите кон унапреден процес на следење на контактите за превенција во време на пандемија”. Овој проект ИРИЗ го имплементира заедно со Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на Жените – ЕСЕ.