ИРИЗ спроведува прашалник за тоа колку ромите се запознаени со вакцините за Ковид 19 како и со кои потешкотии се среќаваат при вакцинација.
Прашалникот е краток, на ромски јазик и не ви одзема многу време за да одговорите на прашањата.
За да го отворите прашалникот, кликнете на следниов линк:
https://www.surveymonkey.com/r/ZJT65QC