Во септември 2020 година, тимот на ИРИЗ подготви и испечати Информативна брошура за здравствени права чија што цел беше зајакнување на знаење за сопствените здравствени права и да добивање квалитетна здравствена услуга особено во време на пандемија согласно Законот за здравствена заштита во Република Северна Македонија.