Шерафедин Сефер

Шерафедин СеферПомошен проектен асистент на програмата за стипендирање РХСП - компонента застапување

serafedin

Со своите лидерски и вештини за тимска работа секогаш им помага на граѓаните од Ромската заедница. Тој е и Аниматор на проектот „Социјална отчетност и правно зајакнување“. Претежно работи на давање совети и информации од јавен карактер во врска со бесплатните услуги кои ги нудат институциите, а со кои не се запознаени граѓаните на оваа заедница.

Контакт: seferserafedin@iriz.org.mk

Визија: Република Македонија е целосно развиено и инклузивно општество во кое што сите граѓани имаат подеднакви права и пристап до квалитетни здравствени, социјални и образовни услуги.

English EN Macedonian MK