Перјан Исмаил

Перјан Исмаил

Фасцилитатор на проектот „Социјална отчетност и правно зајакнување на граѓаните“ во општина Шуто Оризари.

perijan

Има повеќе-годишно работно искуство во невладиниот сектор и работела на повеќе проекти во рамките на ИРИЗ. Нејзините мотив и идеја по кои се води во работата со Ромската заедницата е нивното зајакнување во однос на социјалата, образованието, правната помош и будење на свеста на граѓаните од оваа заедницата.

Контакт: perjan.ismail@iriz.org.mk
perjanismail@gmail.com

Визија: Република Македонија е целосно развиено и инклузивно општество во кое што сите граѓани имаат подеднакви права и пристап до квалитетни здравствени, социјални и образовни услуги.

English EN Macedonian MK