Мерима ДестановаФасцилитатор во проектот „Социјална отчетност и правно зајакнување“.

merima

Има повеќегодишно работно искуство во НВО секторот. Во ИРИЗ работи од самиот почеток и им помага на Ромите во решавање на проблеми, особено во здраствената, социјалната и правна област. Параправник е и во проектот „Параправно зајакнување на заедницата“.  Таа е Дипломиран социјален работник на Филозофскиот факултет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.

Контакт: merima.destanova@iriz.org.mk
m.destanova@gmail.com

Визија: Република Македонија е целосно развиено и инклузивно општество во кое што сите граѓани имаат подеднакви права и пристап до квалитетни здравствени, социјални и образовни услуги.

English EN Macedonian MK