Мелиса Мемиш

Фасцилитатор во рамки на проектот „Социјална отчетност и параправно зајакнување на ромската заедницата“ во Шуто Оризари.

melia

Има повеќегодишно работно  искуство како параправник во граѓанскиот сектор. Нејзината работа се базира на теренска соработка и помош на Ромската заедницата во клучни сегменти како образование, здравство и социјала.Таа е дипломиран доктор по дентална медицина на Стоматолошкиот факултет при УКИМ.

Контакт: melisa.memish@iriz.org.mk
melisamemis@gmail.com

Визија: Република Македонија е целосно развиено и инклузивно општество во кое што сите граѓани имаат подеднакви права и пристап до квалитетни здравствени, социјални и образовни услуги.

English EN Macedonian MK