Мануел Мустафа

Мануел МустафаПроектен асистент на програмата за стипендирање РХСП - компонента застапување.

manuel

Веќе четири години волонтира како медицински техничар во Здравствен Дом – Шуто Оризари и две години како лидер во Клубот на млади на Црвен крст – Шуто Оризари. Во ИРИЗ работи од основањето, а негова главна цел е вклучување на Ромите во процесите на креирање на јавни политики и стратешко застапување, организирање на обуки од страна на стручни лица и овозможување на студентите полесено да се запознаат со здравјето на Ромите во локалните советувалишта.

Контакт: manuel.mustafa@iriz.org.mk
manuel.mustafa@hotmail.com

Визија: Република Македонија е целосно развиено и инклузивно општество во кое што сите граѓани имаат подеднакви права и пристап до квалитетни здравствени, социјални и образовни услуги.

English EN Macedonian MK