Александар ПетрушовскиФинасиски Менаџер

aleksandar

Toj е еден од основачите на ИРИЗ и е одговорно лице за водење на финансии на организацијата. Според него ИРИЗ е отчетна организација и е пример за другите организации за начинот на работа и пристапот до населението во Ромската заедница. ИРИЗ ја има целосната доверба од граѓаните за помош во доменот на здравството, образованието или вработувањето. Дипломирал на УКИМ – Филозофски Факултет – Институтот за Социологија во 2011, а во меѓувреме е на пост дипломски студии на Филозофски Факултет, отсек Менаџмент на Човечки Ресурси.

Контакт: aleksandar.petrusovski@iriz.org.mk
aleksandar.petrusovski@gmail.com

Визија: Република Македонија е целосно развиено и инклузивно општество во кое што сите граѓани имаат подеднакви права и пристап до квалитетни здравствени, социјални и образовни услуги.

English EN Macedonian MK