Осврт на спроведената владина политика за унапредување на образованието на Ромите 2005-2015 – сумирани наоди, препораки и заклучоци

English EN Macedonian MK