Здравствени советувалишта во ромски заедници

Промовирање на здравстевните советувалишта во рамки на проектот РХСП, имплементиран од страна на НВО ИРИЗ, во три града во Македонија, Скопје, Делчево и Гостивар. Прилогот го подготви Телевизија Шутел. Целотот видео погледнето го тука.English EN Macedonian MK