Гостување на ТВ Шутел за здравствените советувалишта во Ромските заедници

Здравствени советувалишта во Ромски заедници, ромски проблематики и прашања поврзани со здравјето и социјалниот статус на Ромите – Гостување во ТВ Шутел на Фатима Османовска директор на Здружение ИРИЗ и Тефик Сали, доктор по општа медицина.

 English EN Macedonian MK